Anunț cu privire la ocuparea funcției vacante de tehnician meteorolog al Stației Meteorologice Aeronautice

 

Scopul general al postului:

 • Asistența meteorologică a activităților aeronautice civile din RM.

Sarcini de bază:

 

 • Efectuarea observațiilor regulate și speciale asupra condițiilor meteorologice pe aerodrom și împrejurimile lui, zilnic 24/24 ore;
 • Pregătirea și emiterea la fiecare 30 de minute a mesajelor meteorologice regulate Met REPORT pentru a fi difuzate doar la aerodromul emitent și mesajele meteorologice regulate METAR, pentru a fi difuzate în afara aerodromului emitent;
 • Pregătirea și actualizarea periodică a informației climaterice de aerodrom în baza observațiilor de lungă durată;

 

Condiții de bază:

 

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Studii medii de specialitate, echivalente cu pachetul instrucțiunilor de bază BIP-MT (Notă), cu prezentarea diplomei și suplimentului la diplomă;
 • Posedarea limbii de stat; engleză și limba rusă (va fi un avantaj);
 • Disponibilitate de lucru în schimburi (ture de zi, de noapte,etc.);
 • Apt din punct de vedere medical  (starea sănătăţii - corespunzătoare cerinţelor actelor normative în vigoare);
 • Lipsa antecedentelor penale. 

 

Cunoştinţe:

 

 • Cunoștințe în domeniul meteorologiei generale și sinoptice, aptitudini de efectuare a observațiilor meteorologice și elaborarea mesajelor meteorologice regulate și speciale.
 • Cunoașterea codificării meteorologice.
 • Cunoștințe de operare PC Windows XP, 7, 10, Microsoft Office, motoare de căutare web

 

 

Experienţă profesională: Experiență de lucru de minim 3 ani în domeniul meteorologic, va fi un avantaj. 

 

Abilităţi:

 • Responsabilitate, respect față de oameni, obiectivitate, perseverență, corectitudine, organizare, punctualitate, stabilitate psihică, rezistență la stres, discreție, onestitate capacitatea de evaluare a alternativelor și luare de decizii, tendință spre dezvoltare profesională continuă,  capacități de lucru cu termeni limită, lucru în echipă, capacitate de a învăța de sine stătător.

 

NOTĂ: Cerințele Pachetului instrucțiunilor de bază pentru meteorologi (BIP-MT), vor fi de obicei satisfăcute, la finalizarea cu succes a studiilor medii de specialitate în meteorologie, prin confirmare cu diploma.

 

CV-rile pot fi expediate până la data de 10.04.2018 la  adresa electronică cadre@moldatsa.md

 

Persoanele selectate în baza CV-urilor vor fi invitate pentru susținerea interviului.

Persoana de contact Secția Resurse Umane: Valentina Velciug, tel: 022 502 823.