Concurs de oferte cu privire la achiziția pieselor de schimb, serviciilor de instalare a acestora și deservirea tehnică și reparație a autoturismelor aflate în gestiunea întreprinderii

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la achiziția pieselor de schimb, serviciilor de instalare a acestora și deservirea tehnică și reparație a autoturismelor aflate în gestiunea întreprinderii. 

Caietul de sarcini poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii: www.moldatsa.md sau vă puteţi adresa în Secția Achiziții a întreprinderii.

Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare: Dl. Veaceslav Nastas tel: (022)857-940; fax: (022)525-907 mob: 078-494-039, e-mail: veaceslav.nastas@moldatsa.md 

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 29.10.2018,  ora 15.00

Criteriile de evaluare a ofertelor

-          respectarea cerințelor caietului de sarcini

-          cel mai bun raport preț/calitate

 

Moneda de referință  - lei moldovenești.                                   

Modul de achitare – prin transfer bancar.

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.

 

Documentele suplimentare prezentate de către agenții economici:

1.      Certificat de înregistrare (copie autentificată);

2.       Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai târziu de 3 luni);

3.       Licenţă de activitate (copie autentificată);

4.      Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, asigurarea cu personal de specialitate).

 

Altă informaţie:  Oferta prezentată va fi valabilă  pe întreaga perioadă a contractului.

                  Completarea anexei nr. 2 la Caietul de sarcini este obligatorie

 

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în Secția Secretariat.

Evaluarea și selectarea ofertei câștigătoare va avea loc în cadrul ședinței Comisiei de Achiziții a întreprinderii.