MoldATSA

MoldATSA (Moldavian Air Traffic Services Authority) - furnizor de servicii de aeronavigaţie în Republica Moldova.

  • Fondată în 1994, în conformitate cu Rezoluţia Guvernului RM N 3 din 12 Ianuarie 1994.
  • La sfârşitul anului 1998, în scopul furnizării serviciilor meteorologice aeronautice, s-a decis să fie creat în componenţa întreprinderii Serviciul Meteorologic Aeronautic.
  • În acelaş an MoldATSA preia de la Aeroportul Internaţional Chişinău unitatea de informare aeronautică, fiind mai târziu reorganizată în Serviciul de informare aeronautică (AIS).
  • Urmând cerinţele stabilite de EUROCONTROL, MoldATSA creează la începutul anului 2003, Serviciul Management siguraţă şi calitate.
  • MoldATSA este subordinată direct Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor. Într-o serie de aspecte această subordonare se realizează prin intermediul Administraţiei Aviaţiei Civile, Autoritatea Naţională de Supraveghere.  În prezent numărul de salariaţi este de 313 persoane.

Sarcina MoldATSA este de a oferi binefeciarilor o utilizare flexibilă şi eficientă a spaţiului aerian, în deplină conformitate cu cerinţele de siguranţă stabilite de ICAO, EUROCONTROL şi regulamentele naţionale de siguranţă.