Licitație cu privire la executarea lucrărilor de reparație a clădirii obiectului CRE Sîngera

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează licitație cu privire la executarea lucrărilor de reparație a clădirii obiectului CRE Sîngera.

Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon şi persoana de contact pentru date suplimentare: Iurie Bostan,     tel.502-905 fax: 525-907, GSM: 0 692 80 958, bostan@moldatsa.md, org@moldatsa.md. 

Caietul de Sarcini poate fi vizualizat pe Site-ul întreprinderii: www.moldatsa.md

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora):  31.10.2013,  ora 17.00.

Criteriile de evaluare a ofertelor

  • respectarea cerințelor Caietului de Sarcini
  • cel mai mic preţ propus, fără TVA.

Valuta  - lei moldovenești.

Modul de achitare – 40 % avans după semnarea Contractului, 60 % după semnarea Actului de predare – primire a lucrărilor, prin transfer bancar.

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.

Documentele de calificare  ale operatorilor economici:

 

  1. Certificat de înregistrare (copie autentificată);
  2. Extras de la CÎS (copie autentificată – eliberată recent, nu mai târziu de 3 luni);
  3. Licenţă de activitate (copie autentificată);
  4. Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, asigurarea cu personal de specialitate).

 

Altă informaţie:  Preţul prezentat va fi valabil  pe întreaga perioadă a contractului.                             

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în secția Secretariat.

Caiet de Sarcini Singera.pdf