Concurs de oferte cu privire la achiziția și instalarea a 7 climatizoare

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la achiziția și instalarea a 7 climatizoare (sistem split de aer condiționat).

Caietul de sarcini poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii: www.moldatsa.md sau vă puteţi adresa în Secţia Achiziții a întreprinderii.

Numărul de telefon şi persoana de contact pentru date suplimentare: Bulgac Vladimir, tel.502-850 fax: 525-907, GSM: 0 78494084, ram@moldatsa.md, org@moldatsa.md.  

Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora):  12.11.2013,  ora 17.00

Criteriile de evaluare a ofertelor

  • respectarea cerințelor Caietului de Sarcini
  • cel mai mic preţ propus, fără TVA

Termenul şi condiţiile de îndeplinire a lucrărilor:  15 zile lucrătoare. 

Valuta  - lei moldoveneşti,

Modul de achitare – 40 % avans după semnarea contractului, 60 % după finisarea lucrărilor, prin transfer bancar.  

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile

Documentele de calificare  ale operatorilor economici:

  1. Certificat de înregistrare (copie autentificată);
  2. Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai tîrziu de 3 luni);
  3. Licenţă de activitate (copie autentificată); 
  4. Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, asigurarea cu personal de specialitate).

 

Altă informaţie:  Preţul prezentat va fi valabil  pe întreaga perioadă a contractului.                              

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în Secția Secretariat.

 

Caiet de sarcini