Concurs de oferte cu privire la achiziția Convertoarelor COM-Ethernet de tip MOXA 5150 A-T cu Modul de Alimentare

 

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la achiziția Convertoarelor COM-Ethernet de tip MOXA  5150 A-T cu Modul de Alimentare (8 la număr), pentru necesitățile întreprinderii.
 
Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.
 
Numărul de telefon pentru date suplimentare: Petru IOVU, tel.(022)502-840, fax:(022)525-907, org@moldatsa.md. 
 
Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora):  26.11.2013,  ora 17.00.
 
Criteriile de evaluare a ofertelor – respectarea cerințelor înaintate 
                                                         - cel mai mic preţ propus, cu TVA.
 
Valuta  - lei moldovenești.
 
Modul de achitare – 40 % avans după semnarea contractului, 60 % după semnarea actului de predare - primire, prin transfer bancar.
 
Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.
 
Documentele de calificare  ale operatorilor economici:
 
1.      Certificat de înregistrare (copie autentificată);
2.       Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai tîrziu de 3 luni);
3.      Licenţă de activitate (copie autentificată);
4.      Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, asigurarea cu personal de specialitate). 
 
Altă informaţie:  Preţul prezentat va fi valabil  pe întreaga perioadă a contractului.
 
Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în secția Secretariat.
-- 
Best Regards,
Mr. Alexandru BULIGA
Acquisition Division Economist
State Enterprise "MoldATSA"
80/4 Dacia Str.
Chisinau International Airport
Republic of Moldova
Tel: +37322502828
Fax: +37322525907
Mob: +37378499699

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la achiziția Convertoarelor COM-Ethernet de tip MOXA  5150 A-T cu Modul de Alimentare (8 la număr), pentru necesitățile întreprinderii. 

Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii. 

Numărul de telefon pentru date suplimentare: Petru IOVU, tel.(022)502-840, fax:(022)525-907, org@moldatsa.md.  

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora):  04.12.2013,  ora 17.00. 

Criteriile de evaluare a ofertelor

  • respectarea cerințelor înaintate
  • cel mai mic preţ propus, cu TVA. 

Valuta  - lei moldovenești. 

Modul de achitare – 40 % avans după semnarea contractului, 60 % după semnarea actului de predare - primire, prin transfer bancar. 

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile. 

Documentele de calificare  ale operatorilor economici: 

  1. Certificat de înregistrare (copie autentificată);
  2. Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai tîrziu de 3 luni);
  3. Licenţă de activitate (copie autentificată);
  4. Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, asigurarea cu personal de specialitate).  

Altă informaţie:  Preţul prezentat va fi valabil  pe întreaga perioadă a contractului. 

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în secția Secretariat.