Licitație cu privire la achiziția softurilor

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează licitație cu privire la achiziția:
- Software de Virtualizare: VMware vSphere with Operations Management Standard Acceleration Kit 6 Processor 3 year support with Storage Support.
-   Prelungirea Licenței AVIRA Endpoint Security: 50 Licențe;
-  Check Point  Endpoint Security - Anti Malware Blade (AM)(1 year) -150 Licențe (CPSB-EP-AM);
-  MS Office 2013: 100 Licențe - Complect Minim (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) Limba Rusă;
- MS Windows 8 Pro 64 Bit: 5 Licențe, Limba Rusă, pentru necesitățile întreprinderii.
Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.
Numărul de telefon pentru date suplimentare: Secţia Tehnologii Informaționale, tel.(022)502-843,fax:(022)525-907,org@moldatsa.md.Persoana deContact: Serghei Malțev – mob.079567106
Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora):  28.11.2013,  ora 17.00.
Criteriile de evaluare a ofertelor – respectarea cerințelor înaintate 
                                                         - cel mai mic preţ propus, fără TVA.
Valuta  - lei moldovenești.
Modul de achitare – 40 % avans după semnarea contractului, 60 % după eliberarea Licențelor și semnarea Facturii Fiscale, prin transfer bancar.
Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.
 
Documentele de calificare  ale operatorilor economici:
 
1.      Certificat de înregistrare (copie autentificată);
2.       Extras de la CÎS (copie autentificată – eliberată recent, nu mai tîrziu de 3 luni);
3.      Informaţii generale despre ofertant (Prezența pe piață, experiența de lucru).
4.      Certificate constatatoare ce denotă experiența profesională
Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în secția Secretariat.
-- 
Best Regards,
Mr. Alexandru BULIGA
Acquisition Division Economist
State Enterprise "MoldATSA"
80/4 Dacia Str.
Chisinau International Airport
Republic of Moldova
Tel: +37322502828
Fax: +37322525907
Mob: +37378499699

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează licitație cu privire la achiziția:

 • Software de Virtualizare: VMware vSphere with Operations Management Standard Acceleration Kit 6 Processor 3 year support with Storage Support.
 • Prelungirea Licenței AVIRA Endpoint Security: 50 Licențe;
 • Check Point  Endpoint Security - Anti Malware Blade (AM)(1 year) -150 Licențe (CPSB-EP-AM);
 • MS Office 2013: 100 Licențe - Complect Minim (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) Limba Rusă;
 • MS Windows 8 Pro 64 Bit: 5 Licențe, Limba Rusă, pentru necesitățile întreprinderii.Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare: Secţia Tehnologii Informaționale, tel.(022)502-843,fax:(022)525-907, org@moldatsa.md.

Persoana deContact: Serghei Malțev – mob.079567106

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora):  28.11.2013,  ora 17.00.

Criteriile de evaluare a ofertelor

 • respectarea cerințelor înaintate                                                          
 • cel mai mic preţ propus, fără TVA.

Valuta  - lei moldovenești.

Modul de achitare – 40 % avans după semnarea contractului, 60 % după eliberarea Licențelor și semnarea Facturii Fiscale, prin transfer bancar.

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.

Documentele de calificare  ale operatorilor economici:

 1. Certificat de înregistrare (copie autentificată);
 2. Extras de la CÎS (copie autentificată – eliberată recent, nu mai tîrziu de 3 luni);
 3. Informaţii generale despre ofertant (Prezența pe piață, experiența de lucru).
 4. Certificate constatatoare ce denotă experiența profesională

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în secția Secretariat.