Concurs de oferte cu privire la achiziția Convertoarelor COM-Ethernet de tip MOXA 5150 A-T

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la achiziția Convertoarelor COM-Ethernet de tip MOXA  5150 A-T cu Modul de Alimentare (8 la număr), pentru necesitățile întreprinderii.
 
Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.
 
Numărul de telefon pentru date suplimentare: Petru IOVU, tel.(022)502-840, fax:(022)525-907, org@moldatsa.md. 
 
Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora):  09.12.2013,  ora 17.00.
 
Criteriile de evaluare a ofertelor – respectarea cerințelor înaintate 
                                                         - cel mai mic preţ propus, cu TVA.
 
Valuta  - lei moldovenești.
 
Modul de achitare – 40 % avans după semnarea contractului, 60 % după semnarea actului de predare - primire, prin transfer bancar.
 
Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.
 
Documentele de calificare  ale operatorilor economici:
 
1.      Certificat de înregistrare (copie autentificată);
2.       Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai tîrziu de 3 luni);
3.      Licenţă de activitate (copie autentificată);
4.      Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, asigurarea cu personal de specialitate). 
 
Altă informaţie:  Preţul prezentat va fi valabil  pe întreaga perioadă a contractului.
 
Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în secția Secretariat.
-- 
Best Regards,
Mr. Alexandru BULIGA
Acquisition Division Economist
State Enterprise "MoldATSA"
80/4 Dacia Str.
Chisinau International Airport
Republic of Moldova
Tel: +37322502828
Fax: +37322525907
Mob: +37378499699
The information in this message is confidential. If the reader is not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution is prohibited and may be unlawful. It is intended solely for the addressee. Access to this e-mail by anyone else is unauthorised. If any addressing or transmission error has misdirected this e-mail, please notify the author by replying to this e-mail.

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la achiziția Convertoarelor COM-Ethernet de tip MOXA  5150 A-T cu Modul de Alimentare (8 la număr), pentru necesitățile întreprinderii. 

Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii. Numărul de telefon pentru date suplimentare: Petru IOVU, tel.(022)502-840, fax:(022)525-907, org@moldatsa.md.  

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora):  09.12.2013,  ora 17.00. 

Criteriile de evaluare a ofertelor – respectarea cerințelor înaintate                                                          

- cel mai mic preţ propus, cu TVA. Valuta  

- lei moldovenești. Modul de achitare – 40 % avans după semnarea contractului, 60 % după semnarea actului de predare - primire, prin transfer bancar. 

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile. 

Documentele de calificare  ale operatorilor economici: 

  1. Certificat de înregistrare (copie autentificată);
  2. Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai tîrziu de 3 luni);
  3. Licenţă de activitate (copie autentificată);
  4. Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, asigurarea cu personal de specialitate).  

Altă informaţie:  Preţul prezentat va fi valabil  pe întreaga perioadă a contractului. Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în secția Secretariat.