Licitație cu privire la achiziția produselor petroliere pentru necesitățile întreprinderii

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează licitație cu privire la achiziția produselor petroliere pentru necesitățile întreprinderii.

Cerinţele faţă de bunurile solicitate:


Denumirea

Bunurilor

Cantitatea/an

Benzină A-92, litri

3 000

Benzină A-95, litri

20 000

Motorină, litri

40 000

 

Modalitatea de livrare - în baza tichetelor de alimentare.

Finanţarea achiziţiei este asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare: Secţia Achiziții, tel.(022)856-829, fax:(022)525-907, buliga@moldatsa.md.

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 06.02.2014, ora 17.00.

Criteriile de evaluare a ofertelor – cel mai mic preţ propus, fără TVA.

Valuta - lei moldovenești.

Modul de achitare – prin transfer bancar.

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

Documentele de calificare ale operatorilor economici:

  1. Certificat de înregistrare (copie autentificată);
  2. Extras de la CÎS (copie autentificată – eliberată recent, nu mai tîrziu de 3 luni);
  3. Licenţă de activitate (copie autentificată);
  4. Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru).

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în secția Secretariat.