Concurs de oferte cu privire la achiziția Serverului pentru necesitățile întreprinderii

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la achiziția Serverului pentru necesitățile întreprinderii.

Caietul de sarcini poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii: www.moldatsa.md sau vă puteţi adresa în Secţia Achiziții a întreprinderii.

Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare:

Director Tehnic, tel.(022)856-802, fax:(022)525-907, org@moldatsa.md.

Persoana de Contact: Serghei SANDU – mob.079494070.

Termenul - limită de prezentare a ofertelor (data/ora):  28.03.2014,  ora 17.00.

Criteriile de evaluare a ofertelor

 - Respectarea cerințelor caietului de sarcini

-  Oferta cea mai avantajoasă.

Valuta - lei moldovenești.

Modul de achitare - prin transfer bancar.

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.

Documentele de calificare  ale operatorilor economici:

  1. Certificat de înregistrare (copie autentificată);
  2. Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai tîrziu de 3 luni);
  3. Licenţă de activitate (copie autentificată);
  4. Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, prezența pe piață, informații despre produsele propuse).

Altă informaţie:  Preţul prezentat va fi valabil  pe întreaga perioadă a contractului.         

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în secția Secretariat.

 

 Specificație: hpsc239.pdf