Concurs de oferte cu privire la efectuarea lucrărilor de curățire a fațadei blocului PCD

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la efectuarea lucrărilor de curățire a fațadei blocului PCD.

Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare: Secţia Achiziții, tel.(022)502-828, fax:(022)525-907, org@moldatsa.md.

Caietul de Sarcini poate fi vizualizat pe Site-ul întreprinderii: PCD_FATADA.pdf

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora):  09.04.2013,  ora 17.00.

Criteriile de evaluare a ofertelor

- respectarea cerințelor Caietului de Sarcini

- cel mai mic preţ propus, cu TVA.

Valuta - lei moldovenești.

Modul de achitare - 40 % avans după semnarea Contractului, 60 % după semnarea Actului de predare – primire a lucrărilor, prin transfer bancar.

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.

Documentele de calificare  ale operatorilor economici:

  1. Certificat de înregistrare (copie autentificată);
  2. Extras de la CÎS (copie autentificată – eliberată recent, nu mai târziu de 3 luni);
  3. Licenţă de activitate (copie autentificată);
  4. Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, asigurarea cu personal de specialitate).

Altă informaţie:  Preţul prezentat va fi valabil  pe întreaga perioadă a contractului.

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în secția Secretariat.