Î.S. „MoldATSA”, organizează licitație cu privire la achiziția serviciilor de asigurare

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează licitație cu privire la achiziția serviciilor de asigurare  Obligatorie și Facultativă a patrimoniului și personalului întreprinderii.

Caietul de sarcini poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii: Caietul de Sarcini.pdf sau vă puteţi adresa în Secţia Achiziții a întreprinderii.

Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare: Secţia Achiziții, tel.(022)856-829, fax:(022)525-907, org@moldatsa.md. 

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora):  22.04.2014,  ora 17.00.

Criteriile de evaluare a ofertelor

- respectarea cerințelor caietului de sarcini

- cel mai optim preţ propus.

Valuta  - lei MD.

Modul de achitare – prin transfer bancar.

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.

Documentele de calificare  ale operatorilor economici:

1.      Certificat de înregistrare (copie autentificată);

2.       Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai tîrziu de 3 luni);

3.       Licenţă de activitate pentru tipul dat (copie autentificată);

4.      Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, prezența pe piață).

 

Altă informaţie:  Preţul prezentat va fi valabil  pe întreaga perioadă a contractului.                             

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în secția Secretariat.