Î.S. „MoldATSA”, organizează licitație cu privire la achiziția serviciilor de asigurare

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează licitație cu privire la achiziția serviciilor de asigurare de răspundere civilă față de terți pentru orice prejudiciu produs de către întreprindere unei persoane fizice sau juridice în legătură sau ca urmare a prestării serviciilor de navigație aeriană de rută și zona terminală (de apropiere și aeroport).

Caietul de sarcini poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii: Caietul de Sarcini.pdf sau vă puteţi adresa în Secţia Achiziții a întreprinderii.

Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare: Secţia Achiziții, tel.(022)856-829, fax:(022)525-907, org@moldatsa.md. 

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora):  22.04.2014,  ora 17.00.

Criteriile de evaluare a ofertelor

- respectarea cerințelor caietului de sarcini

- cel mai optim preţ propus.

Valuta  - USD.

Modul de achitare – prin transfer bancar.

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.

Documentele de calificare  ale operatorilor economici:

1.      Certificat de înregistrare (copie autentificată);

2.       Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai tîrziu de 3 luni);

3.       Licenţă de activitate pentru tipul dat (copie autentificată);

4.      Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, prezența pe piață);

5.      Informații despre Reasigurator.

 

Altă informaţie:  Preţul prezentat va fi valabil  pe întreaga perioadă a contractului.                             

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în secția Secretariat.