Concurs de oferte cu privire la achiziția Server-ului pentru necesitățile întreprinderii

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la achiziția Server-ului pentru necesitățile întreprinderii

Caietul de sarcini poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii: Caietul de sarcini.pdf sau vă puteţi adresa în Secţia Achiziții a întreprinderii.

Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare: Director Tehnic, tel.(022)856-802, fax:(022)525-907, org@moldatsa.md. Persoana de Contact: Serghei SANDU – mob.079494070.

Termenul - limită de prezentare a ofertelor (data/ora):  09.05.2014,  ora 17.00.

Criteriile de evaluare a ofertelor

-Respectarea cerințelor caietului de sarcini

-Oferta cea mai avantajoasă.

Valuta  - lei moldovenești.

Modul de achitare – prin transfer bancar.

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.

Documentele de calificare  ale operatorilor economici:

1. Certificat de înregistrare (copie autentificată);

2. Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai tîrziu de 3 luni);

3. Licenţă de activitate (copie autentificată);

4. Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, prezența pe piață, informații despre produsele propuse).

 

Altă informaţie:  Preţul prezentat va fi valabil  pe întreaga perioadă a contractului.             

               

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în secția Secretariat.