Concurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de reparație și deservire a mijloacelor de transport ale întreprinderii

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de reparație și deservire a  mijloacelor de transport ale  întreprinderii.
Caietul de sarcini poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii: www.moldatsa.md sau vă puteţi adresa în Secţia Achiziții a întreprinderii. 
Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.
Numărul de telefon pentru date suplimentare: Secţia Achiziții, tel.(022)856-829, fax:(022)525-907, org@moldatsa.md.  
Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora):  03.06.2014,  ora 17.00.
Criteriile de evaluare a ofertelor – respectarea cerințelor caietului de sarcini
                                                         - cel mai mic preţ propus, cu TVA.
Valuta  - lei moldovenești.
Modul de achitare – prin transfer bancar. 
Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.
Documentele de calificare  ale operatorilor economici:
1.      Certificat de înregistrare (copie autentificată);
2.       Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai tîrziu de 3 luni);
3.       Licenţă de activitate, dacă există (copie autentificată);
4.      Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, asigurarea cu personal de specialitate). 
 
Altă informaţie:  Preţul prezentat va fi valabil  pe întreaga perioadă a contractului.                             
Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în secția Secretariat.
-- 
Best Regards,
Mr. Alexandru BULIGA
Head of Acquisition Division
State Enterprise "MoldATSA"
80/4 Dacia Str.
Chisinau International Airport
Republic of Moldova
Tel: +37322856829
Fax: +37322525907
The information in this message is confidential. If the reader is not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution is prohibited and may be unlawful. It is intended solely for the addressee. Access to this e-mail by anyone else is unauthorised. If any addressing or transmission error has misdirected this e-mail, please notify the author by replying to this e-mail.

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de reparație și deservire a  mijloacelor de transport ale  întreprinderii.

Caietul de sarcini poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii: www.moldatsa.md sau vă puteţi adresa în Secţia Achiziții a întreprinderii.

Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare: Secţia Achiziții, tel.(022)856-829, fax:(022)525-907, org@moldatsa.md.

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora):  16.06.2014,  ora 17.00.

Criteriile de evaluare a ofertelor

  • respectarea cerințelor caietului de sarcini                                                       
  • cel mai mic preţ propus, cu TVA.

Valuta  - lei moldovenești.Modul de achitare – prin transfer bancar.

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.

Documentele de calificare  ale operatorilor economici:

 

  1. Certificat de înregistrare (copie autentificată);
  2. Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai tîrziu de 3 luni);
  3. Licenţă de activitate, dacă există (copie autentificată);
  4. Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, asigurarea cu personal de specialitate).  

 

Altă informaţie:  Preţul prezentat va fi valabil  pe întreaga perioadă a contractului.                             

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în secția Secretariat.-- 

Caiet de sarcini