Concurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de transport auto (TAXI)

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de transport auto (TAXI), a personalului întreprinderii.
Caietul de sarcini poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii: www.moldatsa.md sau vă puteţi adresa în Secţia Achiziții a întreprinderii. 
Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.
Numărul de telefon pentru date suplimentare: Secţia Achiziții, tel.(022)856-829, fax:(022)525-907, org@moldatsa.md.  
Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora):  26.06.2014,  ora 17.00.
Criteriile de evaluare a ofertelor – respectarea cerințelor caietului de sarcini
                                                         - cel mai mic preţ propus, cu TVA.
Valuta  - lei moldovenești.
Modul de achitare – prin transfer bancar. 
Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.
Documentele de calificare  ale operatorilor economici:
1.      Certificat de înregistrare (copie autentificată);
2.       Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai tîrziu de 3 luni);
3.       Licenţă de activitate (copie autentificată);
4.      Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, asigurarea cu personal de specialitate). 
 
Altă informaţie:  Preţul prezentat va fi valabil  pe întreaga perioadă a contractului.                             
Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în secția Secretariat.

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de transport auto (TAXI), a personalului întreprinderii.

Caietul de sarcini poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii: www.moldatsa.md sau vă puteţi adresa în Secţia Achiziții a întreprinderii. 

Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare: Secţia Achiziții, tel.(022)856-829, fax:(022)525-907, org@moldatsa.md.

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora):  26.06.2014,  ora 17.00.

Criteriile de evaluare a ofertelor – respectarea cerințelor caietului de sarcini - cel mai mic preţ propus, cu TVA.

Valuta  - lei moldovenești.Modul de achitare – prin transfer bancar.

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.

Documentele de calificare  ale operatorilor economici:

  1. Certificat de înregistrare (copie autentificată);
  2. Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai tîrziu de 3 luni);
  3. Licenţă de activitate (copie autentificată);
  4. Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, asigurarea cu personal de specialitate).  

 

Altă informaţie:  Preţul prezentat va fi valabil  pe întreaga perioadă a contractului.                             

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în secția Secretariat.

Caiet de sarcini.