Concurs de oferte privind achiziția serviciilor de consultanță contabilă și pregătirea personalului privind aplicarea Standardelor Internaționale

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte privind achiziția serviciilor de consultanță contabilă și pregătirea personalului privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) din 01.01.2015

Cerințe:

- Pregătirea a 10 persoane din cadrul întreprinderii;

- Analiza impactului IFRS asupra procesului de raportare în cadrul Întreprinderii;

- Analiza diferențelor între SNC și IFRS;

- Managementul schimbării sistemului;

- Asistența și consultanță pe perioada adaptării;

Numărul de telefon şi persoana de contact pentru date suplimentare: Mariana Tabuică, tel.857 960 fax: 525-907,mariana.tabuica@moldatsa.mdorg@moldatsa.md. 

Finanţarea achiziţiei este asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 31.10.2014, ora 17.00.

Criteriile de evaluare a ofertelor - respectarea cerințelor înaintate, la cel mai mic preţ propus, fără TVA.

Valuta - lei moldoveneşti,

Modul de achitare – prin transfer bancar.

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

Documentele de calificare ale operatorilor economici:

1. Certificat de înregistrare (copie autentificată);

2. Extras de la CÎS (copie autentificată – eliberată recent, nu mai tîrziu de 3 luni);

3. Licenţă de activitate (copie autentificată);

4. Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, asigurarea cu personal de specialitate,ș.a.).

Altă informaţie: Preţul prezentat va fi valabil pe întreaga perioadă a contractului. .

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în Secția Secretariat.

 

 

În urma desfășurării concursului, a fost desemnată câștigătoare
- Compania Baker Tilly Klitou SRL