Concurs de oferte cu privire la achiziția Obiectelor Promoționale (Suvenire)

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la achiziția Obiectelor Promoționale (Suvenire).

Caietul de sarcini poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii: www.moldatsa.md sau vă puteţi adresa în Secţia Achiziții a întreprinderii.

Finanţarea achiziţiei este asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare: Secţia Achiziții, tel.(022)856-829, fax:(022)525-907, org@moldatsa.md.

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 21.11.2014, ora 17.00.

Criteriile de evaluare a ofertelor – raport preț/calitate.

Valuta - lei moldovenești.

Modul de achitare – prin transfer bancar.

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

Documentele de calificare ale operatorilor economici:

1. Certificat de înregistrare (copie autentificată);

2. Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai tîrziu de 3 luni);

3. Licenţă de activitate (copie autentificată);

4. Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, parteneri).

Altă informaţie: Oferta prezentată trebuie să conțină Mostre de produse (obiecte promoționale), în cutie sigilată, de care dispune agentul economic.

Preţul prezentat va fi valabil pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului.

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în secția Secretariat.

Caiet de sarcini

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la achizițiaserviciilor și sistemului de securitate pentru necesitățile întreprinderii.

Caietul de sarcini poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii:  Caiet de sarcini.pdf  sau vă puteţi adresa în Secţia Achiziții a întreprinderii.

Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare: Secţia Achiziții, tel.(022)856-829, fax:(022)525-907org@moldatsa.md. 

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora):  19.12.2014,  ora 17.00.

Criteriile de evaluare a ofertelor 

  • respectarea cerințelor caietului de sarcini
  • cel mai mic preţ propus, fără TVA.

Valuta  - lei moldovenești.

Modul de achitare – prin transfer bancar.

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.

Documentele de calificare  ale operatorilor economici:

1.      Certificat de înregistrare (copie autentificată);

2.       Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai tîrziu de 3 luni);

3.       Licenţă de activitate (copie autentificată);

4.      Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, asigurarea cu personal de specialitate).

Altă informaţie:  Preţul prezentat va fi valabil  pe întreaga perioadă a contractului.

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în secția Secretariat.

 

Caiet de sarcini.pdf

În urma desfășurării concursului, a fost desemnată câștigătoare
- Compania "Alvia-Grup"