Concurs de oferte privind achiziția serviciilor de audit a rapoartelor financiare pentru anul de gestiune 2014

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte privind achiziția serviciilor de audit a rapoartelor financiare pentru anul de gestiune 2014, cu scopul identificării următoarelor aspecte:

- controlului evidenței economico-financiare a activității întreprinderii;

- controlului evidenței fiscale;

 

Numărul de telefon şi persoana de contact pentru date suplimentare: Mariana Tabuică,      tel.857 960 fax: 525-907, mariana.tabuica@moldatsa.md,  org@moldatsa.md.  

Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora):  31.01.2015,  ora 17.00.

Criteriile de evaluare a ofertelor  - respectarea cerințelor înaintate, la cel mai mic preţ propus, fără  TVA.

Valuta  - lei moldoveneşti,

Modul de achitare – prin transfer bancar.

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile

Documentele de calificare  ale operatorilor economici:

1.      Certificat de înregistrare (copie autentificată);

2.       Extras de la CÎS (copie autentificată – eliberată recent, nu mai tîrziu de 3 luni);

3.       Licenţă de activitate (copie autentificată);

4.      Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, asigurarea cu personal de specialitate,ș.a.).

 

Altă informaţie:  Preţul prezentat va fi valabil  pe întreaga perioadă a contractului.                  .            

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în Secția Secretariat.

În urma desfășurării concursului, a fost desemnată câștigătoare
- Compania Baker Tilly Klitou SRL