Licitație cu privire la achiziția Licențelor Kerio

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează licitație cu privire la achiziția Licențelor Kerio, Numărul de Utilizatori - 160, pentru necesitățile întreprinderii.

Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

 

Numărul de telefon pentru date suplimentare: Petru Iovu, Șef CTS DTA, tel: (022)856-840, mob: 078 494088 fax:(022)525-907, org@moldatsa.md.

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora):  05.03.2015,  ora 17.00.

Criteriile de evaluare a ofertelor – respectarea cerințelor înaintate

                                                         - cel mai mic preţ propus, cu TVA.

Valuta  - lei moldovenești.

Modul de achitare – 40 % avans după semnarea contractului, 60 % după semnarea actului de predare - primire, prin transfer bancar.

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.

Documentele de calificare  ale operatorilor economici:

 

1.      Certificat de înregistrare (copie autentificată);

2.       Extras de la CÎS (copie autentificată – eliberată recent, nu mai tîrziu de 3 luni);

3.      Informaţii generale despre ofertant (Prezența pe piață, experiența de lucru).

 

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în secția Secretariat.

În urma desfășurării concursului, a fost desemnată câștigătoare:
Fors S.R.L.