Licitație cu privire la achiziția produselor petroliere pentru necesitățile întreprinderii

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează licitație cu privire la achiziția produselor petroliere pentru necesitățile   întreprinderii.

Cerinţele faţă de  bunurile  solicitate:

Denumirea

Bunurilor

Cantitatea aproximativă pe an

 

Benzină A-92, litri

 

3 000

 

Benzină A-95, litri

 

20 000

 

Motorină, litri

 

40 000

Modalitatea de livrare -  în baza cardurilor 

Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare: Specialist Achiziții, tel.(022)856-829, fax:(022)525-907.

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora):  20.03.2015,  ora 17.00.

Criteriile de evaluare a ofertelor –  cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic.

Valuta  - lei moldovenești.

Modul de achitare – prin transfer bancar.  

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.

Documentele de calificare  ale operatorilor economici:

1. Certificat de înregistrare (copie autentificată);

2. Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai tîrziu de 3 luni);

3. Licenţă de activitate (copie autentificată); 

4. Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru).  

 

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în secția Secretariat.

În urma desfășurării concursului, a fost desemnată câștigătoare:
LUKOIL-MOLDOVA S.R.L.