Concurs de oferte cu privire la achiziția Rechizitelor de Birou pentru necesitățile întreprinderii pentru anul calendaristic 2015

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la achizițiaRechizitelor de Birou pentru necesitățile întreprinderii pentru anul calendaristic 2015.

Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare: Secţia Achiziții, tel.(022)502-828, fax:(022)525-907org@moldatsa.md.  

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora):  17.04.2015,  ora 17.00.

Criteriile de evaluare a ofertelor – oferta cea mai avantajoasă economic.

Valuta  - lei moldovenești.

Modul de achitare – prin transfer bancar.

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.

Documentele de calificare  ale operatorilor economici:

1.      Certificat de înregistrare (copie autentificată);

2.       Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai tîrziu de 3 luni);

3.       Licenţă de activitate (copie autentificată);

4.      Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru).

 

Altă informaţie:  Oferta prezentată trebuie să conțină întreaga varietate de produse (rechizite de birou) de care dispune agentul economic.

Preţul prezentat va fi valabil  pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului.                             

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în secția Secretariat.

 

Companii câștigătoare:
Compania OFICIU - SERVICE SRL si Compania BIROLUX-MT  SRL.