Concurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de reparație și deservire a mijloacelor de transport ale întreprinderii

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de reparație și deservire a  mijloacelor de transport ale  întreprinderii.

Caietul de sarcini poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii: www.moldatsa.md sau vă puteţi adresa în Secţia Achiziții a întreprinderii.

Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare: Sectorul Transport, tel.(022)857-940, fax:(022)525-907, org@moldatsa.md.  

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora):  02.06.2015,  ora 17.00.

Criteriile de evaluare a ofertelor

  • respectarea cerințelor caietului de sarcini
  • cel mai mic preţ propus, cu TVA.

Valuta  - lei moldovenești.

Modul de achitare – prin transfer bancar.  

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.

Documentele de calificare  ale operatorilor economici:

 

  1. Сertificat de înregistrare (copie autentificată);
  2. Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai tîrziu de 3 luni);
  3. Licenţă de activitate, dacă există (copie autentificată);
  4. Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru 3-5 ani, personal de specialitate).

 

 

 

Altă informaţie:  Preţul prezentat va fi valabil  pe întreaga perioadă a contractului.                             

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în secția Secretariat.

Caiet de sarcini


Castigator:
1. Dio Plus - servicii monatare si reparatie anvelope.
2. Tehnomecanica SRL - servicii de deservire si reparatie auto