Drept la replică


În legătură cu informațiile publicate pe portalele UNIMEDIA și MoldStreet la data de 08.06.2015, administrația Întreprinderii de Stat pentu Utilizarea Spatiului Aerian ”MoldATSA” precizează următoarele:

 

Considerăm că informațiile prezentate de redacțiile dumneavoastră au fost incorecte și au fost de natură să inducă în eroare opinia publică în legătură cu starea reală a furnizorului de navigație aeriană – întreprinderea MoldATSA, instituție al cărei scop primordial este de a dirija în siguranță traficul aerian.

 

Încă de la început vrem să menționăm că, deși raportul anual al întreprinderii semnalează existența unei dificultăți financiare cu care se confruntă, pe moment MoldATSA, cauzele acestei situații sunt obiective și nu pot fi imputate întreprinderii noastre. Astfel, unul din motivele care a dus la scăderea traficului aerian pe categoria tranzit și, respectiv, la scăderea a veniturilor întreprinderii a fost restricționarea, începând cu 4 aprilie 2014, a tranzitării spațiului aerian FIR Simferopol, emisă de ICAO prin NOTAM (publicația pentru utilizatorii spațiului aerian).

 

Precizăm că, deciziile de restricționare a spațiului aerian FIR Simferopol de către autoritățile internaționale ICAO (Organizația Internațională a Aviației Civile) și Eurocontrol ( Agenția pentru siguranța navigației aeriene) au fost luate ca urmare a conflictului izbucnit în Estul Ucrainei, agravat ulterior de doborârea aeronavei Malaysian Airlines. Astfel, din motive care nu au depins de noi, toate zborurile din zona Simferopol au fost redirecționate spre România și Bulgaria, iar, drept consecință, tranzitul prin spațiul aerian al Republicii Moldova a scăzut cu 75%, fapt care a făcut ca întreprinderea să rateze  venituri importante, planificate inițial.

 

Totodată, menționăm că serviciile de navigație aeriană prestate pe o altă categorie - Terminal (plecări/sosiri din și spre Republica Moldova), deși au crescut cu circa 35% în perioada de primavară-vară, constituie doar 18% din încasările totale ale companiei și, deci, nu sunt determinante în realizarea profiturilor întreprinderii, așa cum eronat ați sugerat dumneavoastră.
Ca urmare a acestor evoluții externe nefavorabile, care au afectat direct domeniul de activitate și situația financiară a Întreprinderii MoldATSA, administrația instituției a fost nevoită să-și optimizeze cheltuielile, inclusiv prin reducerea unui număr semnificativ al personalului întreprinderii, cu excepția lucrătorilor implicați în activitatea operațională.

 

Considerăm, deci, că, atât titlurile, cât și conținutul din articolele dumneavoastră care au vizat activitatea întreprinderii MoldATSA sunt tendențioase și nu corespund cu realitatea. Ca atare, întreprinderea noastră dorește să se prevaleze de dreptul la replică pentru a corecta speculațiile apărute în materialele dumneavoastră, în scopul unei informări corecte a opiniei publice.

 

Totodată, administrația și colectivul Î.S MoldATSA se folosește de ocazie pentru a preciza că, dificultățile temporare întâmpinate de instituție în ultima perioadă nu au afectat calitatea serviciilor de dirijare a traficului aerian, acestea fiind prestate, în contunuare, la cel mai înalt nivel.