Concurs de oferte cu privire la achiziția hârtie de birou A4 și A3 pentru necesitățile întreprinderii pentru anul 2016

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la achiziția hârtie de birou A4 și A3 pentru necesitățile întreprinderii pentru anul 2016.

Caietul de sarcini poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii: www.moldatsa.md sau vă puteţi adresa în Secţia Achiziții a întreprinderii.

Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare: Dl. Iurie Griniuc, tel:(022)856-877, fax:(022)525-907,  e-mail: griniuc@moldatsa.md.   

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 03.03.2016,  ora 17.00.

Criteriile de evaluare a ofertelor – respectarea cerințelor înaintate.

                                                         - cel mai mic preţ propus, fără TVA.

Valuta  - lei moldovenești.

Modul de achitare – prin transfer bancar.

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.

Documentele de calificare  ale operatorilor economici:

  1. 1.      Certificat de înregistrare (copie autentificată);
  2. 2.       Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai târziu de 3 luni);
  3. 3.       Licenţă de activitate (copie autentificată);
  4. 4.      Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, asigurarea cu personal de specialitate).

 

Altă informaţie:  Preţul prezentat va fi valabil  pe întreaga perioadă a contractului.                             

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în Secția Secretariat.

Caiet de sarcini