Concurs de oferte cu privire la achiziția polițelor de asigurare obligatorie (RCA) și polițelor de asigurare CASCO, pentru autoturismelor aflate în gestiunea întreprinderii

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la achiziția polițelor de asigurare obligatorie (RCA) și polițelor de asigurare CASCO, pentru autoturismelor aflate în gestiunea întreprinderii.

Lista autoturismelor poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii: www.moldatsa.md sau vă puteţi adresa la Specialistul Achiziții a întreprinderii.

Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare: Dl. Iurie Griniuc, tel:(022)856-877,; fax:(022)525-907,  e-mail: griniuc@moldatsa.md.   

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 05.05.2016,  ora 17.00.

Criteriile de evaluare a ofertelor - cel mai mic preţ propus, fără TVA.

Moneda de referință  - lei moldovenești.

Modul de achitare – prin transfer bancar.  

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.

Documentele suplimentare prezentate de către agenții economici:

  1. Certificat de înregistrare (copie autentificată);
  2. Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai târziu de 3 luni);
  3. Licenţă de activitate (copie autentificată); 
  4. Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, asigurarea cu personal de specialitate).

 

Altă informaţie:  Preţul prezentat va fi valabil  pe întreaga perioadă a contractului.                             

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. „MoldATSA”, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în Secția Secretariat.

Caiet de sarcini

A fost desemnat ciștigător - Transelit SA