Concurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de consultanță pe perioada anului 2016 și de audit a rapoartelor financiare pentru anul 2015

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de consultanță pe perioada anului 2016 și de audit a rapoartelor financiare pentru anul 2015, cu scopul identificării următoarelor aspecte:

  • corectitudinea și conformitatea evidenței economico – financiare a activității întreprinderii;
  • corectitudinea și conformitatea evidenței fiscale;

Caietul de sarcini poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii: www.moldatsa.md sau vă puteţi adresa în Secţia Juridică și Achiziții a întreprinderii.

Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare: Dl. Iurie Griniuc, tel: (022)856-877; fax:(022)525-907,  e-mail: griniuc@moldatsa.md.   

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 29.06.2016,  ora 17.00.

Criteriile de evaluare a ofertelor

  • respectarea cerințelor înaintate și cerințelor prevăzute de Hotărârea Guvernului Nr. 875 din 22.12.2015.
  • cel mai mic preţ propus, fără TVA.

Moneda de referință  - lei moldovenești.

Modul de achitare – prin transfer bancar.

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.

 

Documentele suplimentare prezentate de către agenții economici:

  1. Certificat de înregistrare (copie autentificată);
  2. Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai târziu de 3 luni);
  3. Licenţă de activitate (copie autentificată);
  4. Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, asigurarea cu personal de specialitate).

 

Altă informaţie:  Preţul prezentat va fi valabil  pe întreaga perioadă a contractului.                             

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în Secția Secretariat. Evaluarea și selectarea ofertei câștigătoarea va avea loc

în cadrul ședinței Consiliului de Administrație a întreprinderii.

Caiet de sarcini