Concurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de asigurare a răspunderii civile față de terți pentru orice prejudiciu produs de către Î.S”MoldATSA”, unei persoane fizice sau juridice în legătură sau ca urmare a prestării serviciilor de navigație

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de asigurare a răspunderii civile față de terți pentru orice prejudiciu produs de către Î.S”MoldATSA”,  unei persoane fizice sau juridice în legătură sau ca urmare a prestării serviciilor de navigație aeriană de  rută  și zona terminal.


Caietul de sarcini poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii: www. moldatsa. md sau vă puteţi adresa în Secţia Juridică și Achiziții a întreprinderii.  

Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare: Dl. Iurie Griniuc tel: (022)856-877; fax: (022)525-907,  mob: 069-053-389, e-mail: griniuc@moldatsa.md

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 20.07.2016,  ora 17.00 !!!

Criteriile de evaluare a ofertelor

- respectarea cerințelor Caietului de sarcini.

 

Moneda de referință  - USD.

Modul de achitare – prin transfer bancar.

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile calendaristice, calculate din momentul expirării termenului-limită de prezentare a ofertelor.

 

Documentele suplimentare prezentate de către agenții economici:

  1. Certificat de înregistrare (copie autentificată);
  2. Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai târziu de 3 luni);
  3. Licenţă de activitate (copie autentificată);
  4. Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, asigurarea cu personal de specialitate).

 

Altă informaţie:  Oferta prezentată va fi valabilă  pe întreaga perioadă a contractului.                             

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor Caietului de Sarcini, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport)  în Secția Secretariat.

Ofertanții vor fi înștiințați cu anticipație referitor la locul și ziua desigilării ofertelor. Fiecare ofertant va fi în drept să delege câte un reprezentant, în calitate de observator, la faza desigilării ofertelor.


Caiet de sarcini

 

A fost desemnată câstigătoare oferta companiei "Asterra Grup"