Concurs de oferte cu privire la achiziţia serviciilor de geodezie, pentru identificarea obstacolelor mai mari de 100M pe întreg teritoriul Republicii Moldova (Zona 1)

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la achiziţia serviciilor de geodezie, pentru identificarea obstacolelor mai mari de 100M pe întreg teritoriul Republicii Moldova (Zona 1).

Caietul de sarcini poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii: www.moldatsa.md sau vă puteţi adresa în Secţia Juridică şi Achiziţii a întreprinderii.  

Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare: Dl. Dorin Gadîmba tel: (022)502-810; fax: (022)502-813,  mob: 078-494-009, e-mail: dorin.gadimba@moldatsa.md 

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 16.11.2016,  ora 17.00 !!!

Criteriile de evaluare a ofertelor

  • Respectarea cerinţelor din caietul de sarcini anexat
  • Cel mai mic preţ propus.

 

Moneda de referinţă  - MDL

Modul de achitare – 50 % avans după semnarea contractului, 50 % după finisarea lucrărilor

 Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.

 

Documentele suplimentare prezentate de către agenţii economici:

  1. Certificat de înregistrare (copie autentificată);
  2. Extras de la CÎS desfășurat (copie autentificată –eliberată recent, nu mai târziu de 3 luni);
  3. Licenţă de activitate (copie autentificată);
  4. Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, asigurarea cu personal de specialitate).

 

Altă informaţie:  Oferta prezentată va fi valabilă  pe întreaga perioadă a contractului.                             

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în Secţia Secretariat. Evaluarea şi selectarea ofertei câştigătoarea va avea loc în cadrul şedinţei comisiei de achiziţii a întreprinderii.

CAIET DE SARCINI_Scanare Zona 1_05.pdf

Anexa 1_Datele privind obstacolele din Zona 1.docx

Anexa 2_Specificatiile numerice pentru datele privind obstacolele din Zona 1.docx

Anexa 3_ EUROCONTROL Terrain and Obstacle Data Manual v2.1.pdf

Anexa 4_9674_cons_en.pdf