Punctajul acumulat în urma desfășurării probei Curriculum Vitae (ședința din 13.02.2017) și probei Interviu (16.02.2017)

 

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

al Republicii Moldova


COMISIA DE CONCURS

 

Nr. d/o Numele, Prenumele Candidatului  Punctajul acumulat pentru proba Curriculum Vitae ( punctajul maxim 60/punctajul minim 36) Punctajul acumulat pentru proba Interviu (punctajul maxim 180) Total puncte pentru ambele probe
1. Eugeniu Coștei 20 Nu a promovat 20
2. Veaceslav Frunze 21 Nu a promovat 21
3. Vadim Gugea 42 138 180