Concurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de testare și reparație a utilajului electric 10kV la PT- 9 și PT MRL 5 pentru perioada anilor 2017-2018

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de testare și reparație a utilajului electric 10kV la PT- 9 și PT MRL 5 pentru perioada anilor 2017-2018.

Caietul de sarcini poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii: www.moldatsa.md sau vă puteţi adresa în Secţia Achiziții a întreprinderii.

Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare: Dl. Iurie Tcaci, tel:(022) 502-851, fax:(022)525-907,  e-mail: iurii.tcaci@moldatsa.md 

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 31.05.2017,  ora 17.00.

Criteriile de evaluare a ofertelor – respectarea cerințelor înaintate.

                                                         - cel mai mic preţ propus, fără TVA.

Moneda de referință  - lei moldovenești.

Modul de achitare – prin transfer bancar.

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.

Documentele suplimentare prezentate  de operatorii economici:

  1. Certificat de înregistrare (copie autentificată);
  2. Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai târziu de 3 luni);
  3. Licenţă de activitate (copie autentificată);
  4. Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, asigurarea cu personal de specialitate).

 

Altă informaţie:  Preţul prezentat va fi valabil  pe întreaga perioadă a contractului.                             

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în Secția Secretariat.

Caiet de sarcini