Concurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de antrepriză privind executarea lucrărilor de reparație curentă a blocurilor sanitare

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de antrepriză privind executarea lucrărilor de reparație curentă a blocurilor sanitare et. 3,7 TWR, coridor et. 3 TWR, încăperilor et. 3,7 TWR, galeriei de trecere et. 3 TWR și camera de odihnă DTA et. 3 PCD..

Caietul de sarcini poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii: www.moldatsa.md sau vă puteţi adresa în Secţia Achiziții a întreprinderii.

Totodată, menționăm că, Caietul de sarcini conține necesitatea efectuării lucrărilor pentru un volum estimativ, astfel solicităm ca oferta pe care o veți prezenta să conțină informații privind costul lucrărilor pentru 1(unu) mp. de lucrări.

Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare: Dl. Iurii Bostan, tel. +(373)78 494 015, e-mail: iurii.bostan@moldatsa.md; Dl. Iurie Griniuc, tel. 0 (22) 85 68 77, e-mail: griniuc@moldatsa.md

 

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 24.06.2017,  ora 17.00.

Criteriile de evaluare a ofertelor

  • respectarea cerințelor înaintate.
  • cel mai mic preţ propus, fără TVA.

Moneda de referință  - lei moldovenești.

Modul de achitare – prin transfer bancar.  

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.

Documentele suplimentare prezentate  de operatorii economici:

  1. Certificat de înregistrare (copie autentificată);
  2. Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai târziu de 3 luni);
  3. Licenţă de activitate (copie autentificată);
  4. Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, asigurarea cu personal de specialitate).

 

Altă informaţie:  Preţul prezentat va fi valabil  pe întreaga perioadă a contractului.                             

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în Secția Secretariat.

Caiet de sarcini