Concurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de asigurare a răspunderii civile față de terți pentru orice prejudiciu produs de către Î.S ”MoldATSA”

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de asigurare a răspunderii civile față de terți pentru orice prejudiciu produs de către Î.S ”MoldATSA”,  unei persoane fizice sau juridice în legătură sau ca urmare a prestării serviciilor de navigație aeriană de  rută  și zona terminal.

Caietul de sarcini poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii: www.moldatsa.md sau vă puteţi adresa în Secţia Achiziții a întreprinderii. 

Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare: Dl. Iurie Griniuc tel: (022)856-877; fax: (022)525-907 mob: 069-053-389, e-mail: griniuc@moldatsa.md 

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 14.07.2017,  ora 17.00 !!!

Criteriile de evaluare a ofertelor

-          respectarea cerințelor caietului de sarcini

 

Moneda de referință  - USD.

Modul de achitare – prin transfer bancar. 

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.

 

Documentele suplimentare prezentate de către agenții economici:

  1. Certificat de înregistrare (copie autentificată);
  2. Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai târziu de 3 luni);
  3. Licenţă de activitate (copie autentificată); 
  4. Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, asigurarea cu personal de specialitate).

 

Altă informaţie:  Oferta prezentată va fi valabilă  pe întreaga perioadă a contractului.                             

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în Secția Secretariat. Evaluarea și selectarea ofertei câștigătoarea va avea loc în cadrul ședinței Comisiei de achiziții a întreprinderii.

Caietul de sarcini

A fost desemnată câștigătoare oferta S.A. ”GALAS”