Concurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de antrepriză privind executarea lucrărilor de reparație curentă a blocurilor sanitare et. 1,2

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de antrepriză privind executarea lucrărilor de reparație curentă a blocurilor sanitare et. 1,2 TWR, coridoare et. 1,2 TWR, încăperii et. 1 TWR, galeriei de trecere et. 2 TWR și bir. 300 et. 3 CPD; serviciilor de antrepriză privind executarea lucrărilor de reparație capitală a acoperișului Punctului de trecere a clădirii TWR și a clădirii Sala acumulatoare bloc B.

Caietul de sarcini poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii: www.moldatsa.md sau vă puteţi adresa în Secţia Achiziții a întreprinderii.

Totodată, menționăm că, Caietul de sarcini conține necesitatea efectuării lucrărilor pentru un volum estimativ, astfel solicităm ca oferta să conțină informații privind costul lucrărilor pentru 1(unu) mp.

Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare: Dl. Iurii Bostan, tel. 078 494 015, e-mail: iurii.bostan@moldatsa.md; Dl. Iurie Griniuc, tel. 0 (22) 85 68 77, e-mail: griniuc@moldatsa.md

 

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 11.08.2017,  ora 17.00.

Criteriile de evaluare a ofertelor

  • respectarea cerințelor înaintate.
  • cel mai mic preţ propus, fără TVA.

Moneda de referință  - lei moldovenești.

Modul de achitare – prin transfer bancar.  

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile din ziua înregistrării ofertei.

Documentele suplimentare prezentate  de operatorii economici:

  1. Certificat de înregistrare (copie autentificată);
  2. Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai târziu de 3 luni);
  3. Licenţă de activitate (copie autentificată);
  4. Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, asigurarea cu personal de specialitate).

 

Altă informaţie:  Preţul prezentat va fi valabil  pe întreaga perioadă a contractului.                             

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în Secția Secretariat.

Caiet de sarcini