Concurs de oferte cu privire la echipamentului de înregistrare a fondului audio în sala DTA și TSV a entității

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la echipamentului de înregistrare a fondului audio în sala DTA și TSV a entității.

Caietul de sarcini poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii: www.moldatsa.md sau vă puteţi adresa în Secţia Achiziții a întreprinderii.

Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare: Șef Centrul Tehnic DTA Petru IOVU tel.(022)856-840, fax:(022)525-907, petru.iovu@moldatsa.md.  

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 25.08.2017,  ora 17.00 !!!.

Criteriile de evaluare a ofertelor

  • respectarea cerințelor caietului de sarcini la cel mai avantajos preţ propus fără TVA

Moneda de referință  - lei moldovenești.

Modul de achitare – prin transfer bancar.  

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.

Documentele de calificare  ale operatorilor economici:

  1. Certificat de înregistrare (copie autentificată);
  2. Extras de la CÎS desfășurat (copie autentificată –eliberată recent, nu mai târziu de 3 luni);
  3. Licenţă de activitate (copie autentificată);
  4. Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, asigurarea cu personal de specialitate).

Altă informaţie:  Preţul prezentat va fi valabil  pe întreaga perioadă a contractului.                             

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în secția Secretariat. Evaluarea și selectarea ofertei câștigătoarea va avea loc în cadrul ședinței comisiei de achiziții a întreprinderii.

Caet de sarcini