Concurs de oferte cu privire la achiziția Obiectelor Promoționale (Suvenire)

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la achiziția Obiectelor Promoționale (Suvenire).

Caietul de sarcini poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii: www.moldatsa.md sau vă puteţi adresa în Secţia Achiziții a întreprinderii.

Finanţarea achiziţiei este asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare: Secţia Achiziții, tel.(022)857-972, fax:(022)525-907, vadim.busuioc@moldatsa.md.

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 03.12.2017, ora 17.00.

Criteriile de evaluare a ofertelor – raport preț/calitate.

Valuta - lei moldovenești.

Modul de achitare – prin transfer bancar.

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

Documentele de calificare ale operatorilor economici:

  1. Certificat de înregistrare (copie autentificată);
  2. Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai tîrziu de 3 luni);
  3. Licenţă de activitate (copie autentificată);
  4. Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, parteneri).

Altă informaţie: Oferta prezentată trebuie să conțină Mostre de produse (obiecte promoționale), în cutie sigilată, de care dispune agentul economic.

Preţul prezentat va fi valabil pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului.

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, cu indicarea obligatorie a obiectului ofertei de preț,  în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în Secția Secretariat.

 Caietul de Sarcini