Сoncurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de antrepriză privind executarea lucrărilor de reparație curentă a încăperilor clădirii obiectului MRL-5

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de antrepriză privind executarea lucrărilor de reparație curentă a încăperilor clădirii obiectului MRL-5.

Caietul de sarcini poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii: www.moldatsa.md sau vă puteţi adresa în Secţia Achiziții a întreprinderii.

Totodată, menționăm că, Caietul de sarcini conține cerințe obligatorii privind prezentarea ceritificatelor de calitate a producătorilor materialelor utilizate, prezența obligatorie a Dirigintelui de șantier la efectuarea lucrărilor, precum și indicarea obligatorie a termenului de garanție pentru lucrările efectuate.

Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare:

Dl. Iurii Bostan, tel. 078 494 015, e-mail: iurii.bostan@moldatsa.md;

Dl. Vadim Busuioc, tel. 0 (22) 857-972, e-mail: vadim.busuioc@moldatsa.md

 

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 24.03.2018,  ora 17.00.

Criteriile de evaluare a ofertelor

  • respectarea cerințelor de calitate și securitate înaintate.
  • cel mai mic preţ propus, fără TVA.

 

Moneda de referință  - lei moldovenești.

Modul de achitare – prin transfer bancar.  

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile din ziua înregistrării ofertei.

Documentele suplimentare prezentate  de operatorii economici:

  1. Certificat de înregistrare (copie autentificată);
  2. Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai târziu de 3 luni);
  3. Licenţă de activitate (copie autentificată); 
  4. Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, asigurarea cu personal de specialitate).

 

Altă informaţie:  Preţul prezentat va fi valabil  pe întreaga perioadă a contractului.                             

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în Secția Secretariat.