Concurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de audit al rapoartelor financiare pentru anul 2018

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de audit al rapoartelor financiare pentru anul 2018, cu scopul emiterii unei opinii competente şi independente asupra imaginii fidele clare şi complete a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor activităţii întreprinderii.

Caietul de sarcini poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii: www.moldatsa.md sau vă puteţi adresa în Secţia Achiziții a întreprinderii.

Finanţarea achiziţiei este asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare:

Dl. Vadim Busuioc, tel. 0 (22) 857-972, e-mail: vadim.busuioc@moldatsa.md

 

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 05.06.2018,  ora 17.00.

Criteriile de evaluare a ofertelor

-          respectarea cerințelor caietului de sarcini

Moneda de referință  - lei moldovenești.

Modul de achitare – prin transfer bancar.  

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.

 

Documentele suplimentare prezentate de către agenții economici:

  1. Certificat de înregistrare (copie autentificată);
  2. Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai târziu de 3 luni);
  3. Licenţă de activitate (copie autentificată); 
  4. Informaţia solicitată în conformitate cu prevederile  caietului de sarcini. 

 

Altă informaţie:  Preţul prezentat va fi valabil pe întreaga perioadă a contractului.   

                        

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri cu indicarea obligatorie a concursului de oferte, sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în Secția Secretariat. Evaluarea și selectarea ofertei câștigătoare va avea loc în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al întreprinderii.