Concurs de oferte cu privire la prelungirea termenului licenței pentru un an și suport tehnic pentru sistemul CHECK POINT

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la prelungirea termenului licenței pentru un an și suport tehnic pentru sistemul CHECK POINT (Security Subscription Check Point 1 Year Support for Products 4400 Appliances) – 2 unități

Account ID          0006819622

Account Name   Moldatsa

Finanţarea achiziţiei este asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare:

Dl. Vadim Busuioc, tel. 0 (22) 857-972, e-mail: vadim.busuioc@moldatsa.md

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 27.06.2018,  ora 17.00.

Criteriile de evaluare a ofertelor

  • Cel mai mic preț propus
  • Cel mai comod termen de livrare

Moneda de referință  - lei moldovenești.

Modul de achitare – prin transfer bancar.  

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.

 

Documentele suplimentare prezentate de către agenții economici:

  1. Certificat de înregistrare (copie autentificată);
  2. Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai târziu de 3 luni);
  3. Licenţă de activitate (copie autentificată); 
  4. Informaţia solicitată în conformitate cu prevederile  caietului de sarcini.

 

Altă informaţie:  Preţul prezentat va fi valabil pe întreaga perioadă a contractului.   

                        

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri cu indicarea obligatorie a concursului de oferte, sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în Secția Secretariat.