Сoncurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de reciclare a elementelor electronice care conțin metale prețioase

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de reciclare a elementelor electronice care conțin metale prețioase

Caietul de sarcini poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii: www.moldatsa.md sau vă puteţi adresa în Secţia Achiziții a întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare:

tel. 0 (22) 502-805, e-mail: org@moldatsa.md

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 17.07.2018,  ora 17.00.

Criteriile de evaluare a ofertelor

  • respectarea cerințelor caietului de sarcini
  • cele mai avantajoase condiții din punct de vedere economic

Moneda de referință  - lei moldovenești.

Modul de achitare – prin transfer bancar.  

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.

 

Documentele suplimentare prezentate de către agenții economici:

  1. Certificat de înregistrare (copie autentificată);
  2. Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai târziu de 3 luni);
  3. Licenţă de activitate (copie autentificată); 
  4. Informaţia despre activitatea companiei.. 

 

Altă informaţie:  Oferta de preț va fi valabilă pe întreaga perioadă a contractului.   

                        

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri cu indicarea obligatorie a concursului de oferte, sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în Secția Secretariat.

Caiet de sarcini pentru extragerea metalelor prețioase din elementele electronice

Lista elementelor electronice care conțin metale pretioase