Concurs de oferte cu privire la achiziția lucrărilor de execuție a gardului din lamele metalice pentru terenul adiacent PCD

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la achiziția lucrărilor de execuție a gardului din lamele metalice pentru terenul adiacent PCD (bd. Dacia 80/4, mun. Chișinău)

Caietul de sarcini poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii: www.moldatsa.md sau vă puteţi adresa în Secția Achiziții a întreprinderii.

Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare: Dl. Iurie Bostan, tel. 0 (22) 857-905, 078-494-015  e-mail: iurii.bostan@moldatsa.md

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 01.10.2018,  ora 14.00

Criteriile de evaluare a ofertelor

- respectarea cerințelor caietului de sarcini

- termenul de executare

- cel mai bun raport  preț/calitate

 

Moneda de referință  - lei moldovenești.

Modul de achitare – prin transfer bancar.

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.

 

Documentele suplimentare prezentate de către agenții economici:

  1. 1.      Certificat de înregistrare (copie autentificată);
  2. 2.       Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai târziu de 3 luni);
  3. 3.       Licenţă de activitate (copie autentificată); 
  4. 4.      Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, asigurarea cu personal de specialitate).

 

Altă informaţie:  Oferta prezentată va fi valabilă  pe întreaga perioadă a contractului.

                             

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în Secția Secretariat.

Evaluarea și selectarea ofertei câștigătoare va avea loc în cadrul ședinței Comisiei de Achiziții a întreprinderii.