Achiziția serviciilor de transport auto a personalului întreprinderii pe parcursul unui an calendaristic

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de transport auto a personalului întreprinderii pe parcursul unui an calendaristic.

Caietul de sarcini poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii: www.moldatsa.md sau vă puteţi adresa în Secția Achiziții a întreprinderii.

Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare: Dl. Veaceslav Nastas tel: (022)857-940; fax: (022)525-907,  mob: 078-494-039, e-mail: veaceslav.nastas@moldatsa.md

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 12.11.2018,  ora 15.00

Criteriile de evaluare a ofertelor

-          respectarea cerințelor caietului de sarcini

-          cel mai bun raport preț/condiții oferite

 

Moneda de referință  - lei moldovenești.                                   

Modul de achitare – prin transfer bancar.  

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile din data depunerii ofertei.

 

Documentele suplimentare prezentate de către agenții economici:

  1. Certificat de înregistrare (copie autentificată);
  2. Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai târziu de 3 luni);
  3. Licenţă de activitate (copie autentificată);
  4. Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, asigurarea cu personal de specialitate).

 

Altă informaţie:  Oferta comercială prezentată va fi valabilă  pe întreaga perioadă a contractului.

                 

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în Secția Secretariat.

Evaluarea și selectarea ofertei câștigătoare va avea loc în cadrul ședinței Comisiei de Achiziții a întreprinderii.