Concurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de modernizare a Softului „1C” versiunea de configurare „8”

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de modernizare a Softului „1C” versiunea de configurare „8”.  

Caietul de sarcini poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii: www.moldatsa.md sau vă puteţi adresa în Secția Achiziții a întreprinderii.

Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare: Dna Olga Tudor tel: (022)856-804; fax: (022)525-907,  mob: 078-786-777, e-mail: olga.tudor@moldatsa.md

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 23.11.2018,  ora 16.00

Criteriile de evaluare a ofertelor

  • respectarea cerințelor caietului de sarcini
  • cel mai bun raport preț/termen de executare

 

Moneda de referință  - lei moldovenești.                                   

Modul de achitare – prin transfer bancar.

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile din data depunerii ofertei.

Documentele suplimentare prezentate de către agenții economici:

  1. Certificat de înregistrare (copie autentificată);
  2. Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai târziu de 3 luni);
  3. Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, asigurarea cu personal de specialitate).

Altă informaţie:  Oferta comercială prezentată va fi valabilă  pe întreaga perioadă a contractului.

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în Secția Secretariat.

Evaluarea și selectarea ofertei câștigătoare va avea loc în cadrul ședinței Comisiei de Achiziții a întreprinderii.