Concurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de reevaluare a mijloacelor fixe

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de reevaluare a mijloacelor fixe

Caietul de sarcini poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii: www.moldatsa.md sau vă puteţi adresa în Secția Achiziții a întreprinderii.

 

Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

 

Numărul de telefon pentru date suplimentare: dna  Olga Tudor , tel. 0 (22) 856-804, 078-786-777 e-mail: olga.tudor@moldatsa.md

 

Lista mijloacelor fixe propuse pentru reevaluare va fi transmisă la solicitare doar companiilor interesate 

 

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 26.02.2019,  ora 14.00

 

Criteriile de evaluare a ofertelor

- respectarea cerințelor caietului de sarcini

- termenul de execuție a lucrărilor

- cel mai bun raport preț/calitate 

 

Moneda de referință  - lei moldovenești.

Modul de achitare – prin transfer bancar.

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.

 

Documentele suplimentare prezentate de către agenții economici:

  1. Certificat de înregistrare (copie autentificată);
  2. Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai târziu de 3 luni);
  3. Autorizație de funcționare (copie autentificată);
  4. Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, asigurarea cu personal de specialitate).

 

Altă informaţie:  Oferta prezentată va fi valabilă  pe întreaga perioadă a contractului.                     

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în Secția Secretariat.

Evaluarea și selectarea ofertei câștigătoare va avea loc în cadrul ședinței Comisiei de Achiziții a întreprinderii.