Acord de colaborare între Î.S. MoldATSA și Universitatea Tehnică a Moldovei

 

Administratorul interimar al Î.S.MoldATSA, Veaceslav FRUNZE și Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, au semnat astăzi, 4 februarie, 2019, un Acord de colaborare.

Documentul prevede, în special, atragerea atenției discipolilor Facultății Electronică și Telecomunicații (FET) asupra domeniului de activitate al Î.S. MoldATSA, în special familiarizarea studenților cu aspectele practice în domeniile comunicaţie, navigaţie și supraveghere, exploatarea şi întreţinerea tehnică a sistemelor şi mijloacelor de telecomunicaţii aeronautice destinate pentru asigurarea continuităţii, exactităţii şi integrităţii serviciilor furnizate de către Î.S. MoldATSA, în același scop fiind prevăzută și organizarea, desfășurarea stagiilor de practică pentru studenții FET.

De asemenea, părțile și-au exprimat interesul comun de a asigura organizarea unui schimb reciproc de informații prin desfășurarea unor ședințe de lucru, seminare, conferințe tematice și  altor evenimente și de interes comun, menționând că prevederile acestui acord sunt doar un prim pas în colaborarea pe care părțile preconizează să o dezvolte și valorifice în continuare.