Concurs de oferte cu privire la achiziția Next Generation Firewall FortiGate 200E

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la achiziția Next Generation Firewall FortiGate 200E

Caietul de sarcini poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii: www.moldatsa.md sau vă puteţi adresa în Secția Achiziții a întreprinderii.

Finanţarea achiziţiei este  asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare: Dl. Vitalii Ostapov , tel. 0 (22) 502-844, e-mail: vitalii.ostapov@moldatsa.md

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 14.03.2019,  ora 16.00

Criteriile de evaluare a ofertelor

  • respectarea cerințelor caietului de sarcini
  • termenul de livrare
  • cel mai bun raport preț/calitate

Moneda de referință  - lei moldovenești.

Modul de achitare – prin transfer bancar.  

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile.

Documentele suplimentare prezentate de către agenții economici:

  1. Certificat de înregistrare (copie autentificată);
  2. Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai târziu de 3 luni);
  3. Informaţii generale despre ofertant

Altă informaţie:  Oferta prezentată va fi valabilă  pe întreaga perioadă a contractului.

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în Secția Secretariat.

Evaluarea și selectarea ofertei câștigătoare va avea loc în cadrul ședinței Comisiei de Achiziții a întreprinderii.