Concurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de deservire tehnică și reparație a climatizoarelor pentru perioada anului 2019

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs de oferte cu privire la achiziția serviciilor de deservire tehnică și reparație a climatizoarelor pentru perioada anului 2019 .

Caietul de sarcini poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii: www.moldatsa.md sau vă puteţi adresa în Secţia Achiziții a întreprinderii.

Totodată, menționăm că, la selectarea companiei câștigătoare prioritate vor avea companiile care vor deține mai multe licențe sau autorizații de la producător pentru deservirea climatizoarelor instalate la ÎS „MoldATSA”, precum și cele care vor indica  termenul de garanție pentru lucrările efectuate.

Finanţarea achiziţiei este asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare:

Dl. Iurie Lupan, tel. 0 (22) 502-854, 069043949, e-mail: lupan.iurie@moldatsa.md

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 05.04.2019,  ora 16.00.

Criteriile de evaluare a ofertelor

  • respectarea cerințelor de calitate și securitate înaintate
  • deținerea licențelor sau autorizațiilor de deservire și reparație de la companiile producătoare de climatizoare (conform listelor anexate)
  • cel mai mic preţ propus, fără TVA.

Moneda de referință  - lei moldovenești.

Modul de achitare – prin transfer bancar.  

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile din ziua înregistrării ofertei.

Documentele suplimentare prezentate  de operatorii economici:

  1. Certificat de înregistrare (copie autentificată);
  2. Extras de la CÎS (copie autentificată –eliberată recent, nu mai târziu de 3 luni);
  3. Licenţă/autorizație de activitate (copie autentificată);
  4. Informaţii generale despre ofertant (experienţa de lucru, asigurarea cu personal de specialitate).

Altă informaţie:  Preţul prezentat va fi valabil  pe întreaga perioadă a contractului.                             

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în Secția Secretariat.

Caiet de sarcini

Anexa nr. 1 - climatizoare de oficiu și tehnologice

Anexa nr. 2 - climatizoare de oficiu