MOLDATSA și STISC au semnat un Acord de colaborare

 

Astăzi, 5 aprilie curent, administratorul interimar al Î.S.MoldATSA, Veaceslav Frunze și Directorul Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, Serghei Popovici au semnat un Acord de colaborare în scopul consolidării eforturilor şi facilitării colaborării reciproce vis-a-vis de sporirea capacităților instituționale în domeniul securității informaționale și cibernetice.

 

În conformitate cu legile, politicile și obligațiile naționale, părțile intenționează să colaboreze pe principii de parteneriat, sprijin reciproc și înțelegere prealabilă, MOLDATSA obligându-se să asigure dezvoltarea capabilităților sale în domeniul serviciilor de navigație aeriană, contribuind în acest fel la creșterea siguranței zborurilor şi a securității aeronautice.

 

În scopul implementării prezentului Acord, Părțile au convenit să colaboreze în următoarele activități comune potrivit angajamentelor contractuale:

  1.  Schimbul de informații referitoare la incidente de securitate cibernetică, apariția vulnerabilităților, identificarea unor tipuri de atacuri informatice, moduri de operare ale grupurilor infracționale din domeniul criminalităților cibernetice;
  2.  Participare la conferinţe, ateliere de lucru, seminare, instruiri, proiecte și alte evenimente comune;
  3.  Schimbul de informații privind acțiuni, procedee, tehnici necesare pentru investigarea incidentelor cibernetice;
  4.  Notificarea STISC, prin intermediul subdiviziunii sale - Centrul de răspuns la incidente cibernetice, a incidentelor ce ţin de securitatea sistemelor informaţionale a MOLDATSA,  întru acordarea asistenţei în reacţionarea la incidente.

În cadrul întâlnirii, reprezentanții ambelor Părți, s-au obligat să respecte confidențialitatea informației partajate pe întreaga durată de colaborare și să asigure protecție informațiilor şi a materialelor primite în cadrul cooperării.