Întâlnire între Î.S. MOLDATSA și studenții de la Facultatea Electronică și Telecomunicații (FET) din cadrul UTM

 

În urma încheierii acordului acordului de colaborare între Universitatea Tehnică a Moldovei și Î.S. “MoldATSA”, astăzi, a avut loc o întâlnire  organizată  între reprezentanții  întreprinderii și studenții de la  Facultatea Electronică și Telecomunicații (FET).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scopul întrunirii a constat în familiarizarea studenților cu aspectele practice în domeniile comunicaţie, navigaţie și supraveghere, exploatarea şi întreţinerea tehnică a sistemelor şi mijloacelor de telecomunicaţii aeronautice destinate pentru asigurarea continuităţii, exactităţii şi integrităţii serviciilor furnizate de către Î.S. “MoldATSA”,  pentru ca ulterior, studenții  începând cu anul II de studii, să  poată  efectua stagii de practică în subdiviziunile Direcției Tehnice cu posibilitatea încheierii ulterioare a raporturilor de muncă cu aceștia.

 

 

 

La eveniment au fost prezenți Administratorul interimar al Î.S. “MoldATSA” , Veaceslav FRUNZE alături de reprezentanții Direcției Tehnice, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, prorectorul pentru informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare dl. Dinu Țurcanu și decanul Facultății Electronică și Telecomunicații (FET) dl. Pavel Nistiriuc.

Întâlnirea s-a încheiat cu o sesiune de răspunsuri la diverse întrebări din domeniul comunicaţie, navigaţie și supraveghere.