Concurs repetat de oferte cu privire la contractarea serviciilor de audit al rapoartelor financiare pentru anul 2019

 

Î.S. „MoldATSA”, c/f 1003600022806, bd. Dacia 80/4, Chişinău (Aeroport), organizează concurs repetat de oferte cu privire la contractarea serviciilor de audit al rapoartelor financiare pentru anul 2019, cu scopul emiterii unei opinii competente şi independente asupra imaginii fidele clare şi complete a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor activităţii întreprinderii.

Caietul de sarcini poate fi vizualizat pe site-ul întreprinderii: www.moldatsa.md sau vă puteţi adresa în Secţia Achiziții a întreprinderii.

Totodată, menționăm că, selectarea companiei câștigătoare va fi efectuată de către Consiliul de administrație al întreprinderii

 

Finanţarea achiziţiei este asigurată din sursele proprii ale întreprinderii.

Numărul de telefon pentru date suplimentare:

Dl. Vadim Busuioc, tel. 0 (22) 857-972, e-mail: vadim.busuioc@moldatsa.md 

 

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 19.07.2019,  ora 16.00.

Criteriile de evaluare a ofertelor

respectarea cerințelor caietului de sarcini, ținând cont de prevederile pct 8 al Regulamentului „cu privire la modul de selectare a entităților de audit și termenii de referință pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale întreprinderilor de stat/municipale și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din  capitalul social”


Moneda de referință  - lei moldovenești.

Modul de achitare – prin transfer bancar.

Termenul de valabilitate a ofertelor:  30  zile din ziua înregistrării ofertei.

Documentele suplimentare prezentate  de entitatea de audit:

Informația solicitată în conformitate cu caietul de sarcini


Altă informaţie:  Preţul prezentat va fi valabil  pe întreaga perioadă a contractului.                             

Ofertele completate în limba de stat conform cerinţelor, în plicuri sigilate şi ştampilate se vor prezenta  la sediul Î.S. MoldATSA, pe adresa: mun.Chişinău, bd. Dacia 80/4 (Aeroport) în Secția Secretariat.

 

Caietul de sarcini

Caiet de sarcini pentru desfasurarea tenderului la achizitia serviciilor de audit pentru anul 2019.pdf